Dotyczy zakupu węgla na preferencyjnych warunkach dla gospodarstw domowych.

Działamy na rzecz bezpieczeństwa – oto motto seminarium, które odbędzie się 28 października 2022 roku w świetlicy wiejskiej w Sudołach. Zaprasza Łukasz Bajgierowicz – wójt gminy Pysznica.

W związku z przystąpieniem przez Gminę Pysznica do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Pysznica na lata 2022–2030, Wójt Gminy Pysznica zaprasza do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie gminy, sprzyjających jej rozwojowi w perspektywie do 2030 roku. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo (mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje, stowarzyszenia i inni interesariusze) realizować sami lub w partnerstwach.

Podczas 36 sesji Rady Gminy Radomyśl nad Sanem wójt Jan Pyrkosz wręczył otrzymane podziękowania za udzielone wsparcie Ukrainie, w związku toczącą się wojną w tym kraju.