Upiększajmy swoją wieś – pod taką nazwą zrealizowany został w Witkowicach w gminie Radomyśl nad Sanem kolejny projekt w ramach gminnego programu „Nowa Inicjatywa dla Odnowy Wsi”. Pozyskane środki w kwocie 20 tys. złotych pozwoliły na wykonanie prac remontowych, poprawiających funkcjonalność budynku Domu Ludowego.

Planowany przebieg nowej drogi ekspresowej S 74 Opatów – Nisko przechodzącej m.in. przez teren powiatu stalowowolskiego, przedstawił Rafał Weber poseł na Sejm RP, wiceminister infrastruktury, podczas konferencji prasowej w budynku Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej.

W dniach od 21 marca do 30 października 2022 r. w Świetlicy Wiejskiej w Sudołach realizowane było zadanie pn. „Szkolenia w ramach koncepcji Uniwersytet Samorządności w Sudołach”. Celem zadania jest przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności” objętej „Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2021-2025”. W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie ośmiu szkoleń skierowanych do różnych grup mieszkańców powiatu stalowowolskiego.

Uruchomiona została ankieta dotycząca satysfakcji korzystania ze strony internetowej Urzędu Miasta w Stalowej Woli. Gdzie można ją wypełnić? Odpowiadamy.