29 grudnia radni Rady Gminy debatowali podczas ostatniej w 2022 roku sesji. Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie uchwały budżetowej na 2023 rok. Po raz kolejny radni jednogłośnie poparli plan dochodów i wydatków gminy w bieżącym roku.

Ewa Marynowska, po 28 latach pracy samorządowej, w tym 10 na stanowisku sekretarza Gminy Radomyśl nad Sanem przeszła na emeryturę. W trakcie ostatniej w ubiegłym roku sesji Rady Gminy, odbytej 29 grudnia, pożegnali ją radni i władze gminy. Podziękowań i życzeń nie brakowało także dzień wcześniej, kiedy sekretarz pożegnała się z pracownikami Urzędu Gminy i wójtem.

Jak co roku, do pysznickiego Urzędu Gminy dotarło światełko betlejemskie.

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Pysznica na lata 2022–2030 odbyły się w dniach 10 listopada 2022 – 15 grudnia 2022.