Symboliczny czek opiewający na kwotę 339 000,00 zł przekazał na ręce wójta gminy Pysznica Łukasza Bajgierowicza i młodych zawodników Gminnej Akademii Piłkarskiej „TALENT” wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Przekazanie nastąpiło podczas uroczystej konferencji 24 lutego 2023 roku. Pozyskane środki pochodzą z Rządowego Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2022.

Zakończyły się prace remontowe prowadzone na parterze Urzędu Gminy w Radomyślu. Remont został zrealizowany w ramach zadania: „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Radomyśl nad Sanem osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez remont parteru budynku urzędu gminy”. Na realizację projektu Gmina pozyskała dotację w kwocie 100 tys. zł. z PFRON.

Wójt Gminy Pysznica zaprasza właścicieli i pracowników sklepów, lokali gastronomicznych z terenu gminy Pysznica posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu, na szkolenie pn.: „Porady dla sprzedawców napojów alkoholowych”które odbędzie się dnia 25 stycznia o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej w Sudołach, ul. Sanowa 40.

Zamieszczamy wniosek, który zainteresowany mieszkaniec gminy Pysznica musi wypełnić i złożyć, aby móc kupić węgiel po preferencyjnej cenie 1850 zł za tonę.