Julian Geneja, radny gminny, został sołtysem Radomyśla nad Sanem. Wybory uzupełniające odbyły się 5 listopada 2023 roku. Przeprowadzenie zarządzonych przez wójta Jana Pyrkosza wyborów w trakcie trwania kadencji 2019-2024 było konieczne w związku ze śmiercią dotychczasowego, wieloletniego sołtysa Tadeusza Jędrzejewskiego.

Do rywalizacji o funkcję sołtysa wystartowało jeszcze trzech kandydatów. W tajnym i bezpośrednim głosowaniu to Julian Geneja uzyskał największą liczbę głosów. Przeprowadzone wybory, mimo niesprzyjającej, deszczowej pogody w tym dniu, cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Frekwencja wyniosła 38,5 proc.

30 listopada, na ostatniej sesji Rady Gminy, wójt Jan Pyrkosz odczytał i wręczył nowemu sołtysowi zaświadczenie potwierdzające wybór na to stanowisko. Składając gratulacje życzył mu pomyślności, satysfakcji z pełnienia tej ważnej i odpowiedzialnej funkcji oraz owocnej pracy na rzecz lokalnej społeczności. Wyraził nadzieję na dobrą współpracę z wójtem i pracownikami samorządowymi gminy we wspólnych inicjatywach społecznych i gospodarczych. Do gratulacji i życzeń przyłączył się również przewodniczący Rady Gminy Edward Wermiński.

P.C.

Fot. D.W.