W związku z przystąpieniem przez Gminę Pysznica do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Pysznica na lata 2022–2030, Wójt Gminy Pysznica zaprasza do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie gminy, sprzyjających jej rozwojowi w perspektywie do 2030 roku. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo (mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje, stowarzyszenia i inni interesariusze) realizować sami lub w partnerstwach.

            Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik) można składać

            do dnia 21 października 2022 r. w następujących formach:

a)       drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Fiszka projektowa – strategia rozwoju gminy”.

b)      drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy w Pysznicy, ul. Wolności 322, 37–403 Pysznica, „Fiszka projektowa – strategia rozwoju gminy”.

c)       bezpośrednio do budynku Urzędu Gminy Pysznica w godzinach pracy Urzędu.

            Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia propozycji projektów jest Wójt Gminy Pysznica.

            Po zaakceptowaniu złożonej propozycji oraz przeprowadzeniu ewentualnych konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027.

Proponowane projekty powinny wpisywać się w zaproponowane dla gminy cele, których osiągnięcie pozwoli na zrealizowanie założonej wizji. Cele strategiczne dla Gminy Pysznica:

  • Cel 1 Wzmocnienie potencjału gospodarczego
  • Cel 2 Wysoki poziom kapitału społecznego
  • Cel 3 Harmonijny ład przestrzenny i czyste środowisko

            Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów gminy.

Do pobrania: Fiszka projektowa [20.63 kB]

Z poważaniem,

Wójt Gminy Pysznica

Łukasz Bajgierowicz

Udostępnij