Umowę dotacji w kwocie 87 tys. złotych na pierwszy etap rozbudowy Domu Ludowego w Dąbrowie Rzeczyckiej podpisał radomyski wójt Jan Pyrkosz. Została zawarta w Urzędzie Marszałkowskim 14 września 2022 roku. Dotację pozyskano za pośrednictwem Lasowiackiej Grupy Działania, której gmina jest członkiem, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.

Wartość I etapu szacowana jest obecnie na kwotę 150 tys. złotych, natomiast rzeczywiste kwoty będą znane po przeprowadzaniu postępowania przetargowego, co w obecnym czasie może okazać się niestety negatywną niespodzianką. Zakres robót I etapu obejmować będzie budowę wiatrołapu, toalety, toalety dla osób niepełnosprawnych i korytarza. Wewnątrz budynku przebudowana będzie istniejąca instalacja elektryczna i wykonana instalacja odgromowa. Zaplanowano również wykonanie instalacji sanitarnych obejmujące montaż instalacji wodnych, instalacji kanalizacyjnej, montaż ogrzewania elektrycznego i instalacji wentylacji mechanicznej.

G.R.

 

Udostępnij