APEL WÓJTA GMINY DO ODBIORCÓW WODY Z SIECI WODOCIĄGOWEJ Z UJĘĆ W CHWAŁOWICACH I RADOMYŚLU NAD SANEM O OSZCZĘDNE I RACJONALNE GOSPODAROWANIE WODĄ.

Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem apeluje do odbiorców wody z sieci wodociągowej z ujęć w Radomyślu nad Sanem i Chwałowicach o oszczędne, racjonalne i odpowiedzialne gospodarowanie wodą dostarczaną z gminnej sieci wodociągowej.

Apeluję o korzystanie z wody uzdatnionej ograniczając jej zużycie przede wszystkim do celów socjalno – bytowych. Apeluję, aby nie marnować dobrej jakości wody pitnej do celów gospodarczych, tj. podlewania upraw, ogródków i trawników, napełniania basenów i innych zbiorników wodnych oraz mycia pojazdów mechanicznych.

Wysokie zużycie wody powoduje zakłócenia w jej dostawie w postaci spadku ciśnienia w sieci wodociągowej, przeciążenia SUW, pogorszenia jakości uzdatnionej wody oraz wystąpienia okresowych przerw w dostawach wody, pomimo zrealizowanych ostatnio inwestycji na ujęciach SUW.

Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym, w trosce o byt wszystkich mieszkańców, zwracamy się z apelem o roztropne i oszczędne korzystanie z wody uzdatnionej.

Wójt Gminy
Jan Pyrkosz
Radomyśl nad Sanem, 9 czerwca 2022 r.

Udostępnij