W sali widowiskowej Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem został zamontowany nowy system nagłośnieniowy. Na zakup i montaż sprzętu Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 36 tys. zł z PROW na lata 2014-2020 w ramach zadania „Poprawa funkcjonalności obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Radomyśl nad Sanem poprzez zakup i montaż wyposażenia sali widowiskowej”.

Wniosek o dofinansowanie został złożony za pośrednictwem LGD – Lasowickiej Grupy Działania, której gmina Radomyśl nad Sanem jest członkiem. W ramach zadania sala radomyskiego Urzędu Gminy została doposażona w nowoczesny i profesjonalny sprzęt, ułatwiający organizację i przeprowadzenie różnego rodzaju spotkań, uroczystości, narad czy szkoleń. W ramach otrzymanego dofinansowania zakupiony został m.in. zestaw nagłośnieniowy, tablet graficzny, mikrofony, statyw, kolumny ścienne, mikser, cyfrowy wzmacniacz.

Zadanie, które obejmowało także dostawę i montaż urządzeń, kosztowało ogółem 56 tys. zł. Zatem 20 tys. złotych Gmina przeznaczyła z własnych środków budżetowych.

P.C.

Udostępnij