Dworce i inne centra przesiadkowe to miejsca, w których potrzebna jest pomoc wolontariuszy. Na apel Marszałka Województwa o pomoc przy obsłudze punktu recepcyjnego, znajdującego się na dworcu PKP w Przemyślu, odpowiedział wójt Jan Pyrkosz kierując do wolontariatu czteroosobową delegację pracowników Urzędu Gminy Radomyśl nad Sanem. Byli to: Ewa Marynowska, Małgorzata Kuciapa, Joanna Dudzińska i Jakub Dybek.

Na dworcu PKP w Przemyślu działa jeden punkt recepcyjny koordynowany przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki i Urząd Miejski w Przemyślu, gdzie uchodźcy mogą uzyskać podstawową pomoc i informacje. Dworzec stał się przede wszystkim przystankiem na trasie, w którym uchodźcy spędzają kilka godzin, gdyż kontynuują podróż do innych części Polski i Europy. W dniu, kiedy wolontariusze z Urzędu Gminy pełnili dyżur, już do godziny 13-tej na dworzec w Przemyślu przybyło 850 uchodźców z Kijowa i Odessy.

Wolontariusze pełnili dyżur przez osiem godzin, udzielając obywatelom Ukrainy niezbędnych informacji w zakresie zakwaterowania, pomocy medycznej, czipowania zwierząt, zakupu biletów do innych miast w Polsce i za granicą, w tym również na Ukrainę. Wolontariusze udzielali również pomocy w kierowaniu matek z dziećmi przed dalszą podróżą do strefy odpoczynku. Wielu obywateli Ukrainy ze łzami w oczach wyrażało wdzięczność dla Polski i Polaków za otrzymywaną pomoc.

J.D.

Udostępnij