Czek opiewający na kwotę 2 144 275 zł otrzymała Gmina Pysznica. Przekazał go na ręce wójta Łukasza Bajgierowicza i zastępcy wójta Witolda Pietrońca wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Pieniądze, pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zostaną przeznaczone na przebudowę ulic Komunalnej (dwa odcinki) oraz Błogosławionej Karoliny Kózkówny.

W ramach inwestycji wykonane zostaną nowe nawierzchnie bitumiczne (2 156 m), dwustronne pobocza asfaltowe (681 m), ciąg pieszo-rowerowy (670 m) oraz oświetlenie uliczne. Realizacja tych zadań zwiększy bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców, a także otworzy nowe tereny inwestycyjne w gminie Pysznica.

– Dziękujemy wiceministrowi infrastruktury Rafałowi Weberowi, który zawsze wspiera nasze działania, służy dobrymi radami i cennymi wskazówkami – mówią pyszniccy samorządowcy. Dodają, że spotkanie to było też okazją do zaprezentowania zadań wykonanych w gminie Pysznica w roku poprzednim, na które również Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

G.P.

 

Udostępnij