Jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia obchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli. Z tej okazji placówka wystosowała list do absolwentów, byłych pracowników i sympatyków szkoły.

4 265 uczniów, w tym 1003 pierwszoklasistów rozpoczęło nowy rok szkolny w placówkach podległych pod Powiat Stalowowolski. Co prawda dalej w reżimie sanitarnym, ale już w murach szkoły.

Włodzimierz Smutek, dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli przeszedł na emeryturę. Podczas uroczystej rady pedagogicznej został pożegnany przez władze Powiatu Stalowowolskiego, przedstawicieli związków zawodowych, grono pedagogiczne i pracowników szkoły.

Robert Grzyb wygrał konkurs na dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli. Szkoła ta, od września będzie prowadzona przez Powiat Stalowowolski.