Dom Kultury w Pysznicy ma swoją filię w Jastkowicach. Uroczyste otwarcie placówki odbyło się 6 stycznia 2022 roku. Uczestniczono także w Dniu Otwartym, zorganizowanym 9 stycznia.

W otwarciu wziął udział poseł na Sejm RP i sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, przedstawiciele władz lokalnych, a także stowarzyszeń działających na terenie gminy Pysznica. Na wstępie uroczystości proboszcz ks. Adam Węglarz poświęcił obiekt, a następnie symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: poseł Rafał Weber, Janusz Zarzeczny – starosta stalowowolski, Łukasz Bajgierowicz – wójt gminy Pysznica, Krzysztof Skrzypek – przewodniczący Rady Gminy Pysznica, Zygmunt Cholewiński – wiceprzewodniczący Rady Gminy Pysznica, ks. Adam Węglarz, Barbara Żywczak – dyrektor Domu Kultury w Pysznicy, Stanisław Paleń – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej, Alicja Paździora – prezes KGW „Jastkowianki”, Wiesław Miklus – prezes OSP w Jastkowicach, Piotr Wołoszyn – prezes LZS Bukowa Jastkowice, Patryk Stadnik – wykonawca prac remontowych oraz reprezentantki społeczności artystycznej Weronika Tokarska i Amelia Stadnik.

W ramach części artystycznej zaprezentował się Zespół Ludowy „Jastkowianie” w widowisku obrzędowym „Wigilia w Jaśkowicach”, a także członkowie Jastkowickiego Stowarzyszenia Kulturalno-Historycznego „Dziedzictwo i Pamięć” w „Kolędzie z Herodem” oraz wokaliści Warsztatów Wokalnych „Nutka” z Domu Kultury w Pysznicy. Na zakończenie uroczystości wójt Łukasz Bajgierowicz złożył na ręce posła Rafała Webera grawer z podziękowaniem za okazaną życzliwość na rzecz podejmowanych działań dla dobra rozwoju kultury gminy Pysznica oraz za wielowymiarową i owocną współpracę. Serdeczne podziękowania wraz z listem gratulacyjnym wójt przekazał również dyrektorowi Domu Kultury w Pysznicy Barbarze Żywczak, natomiast dyrektor Żywczak w imieniu swoim i społeczności Jastkowic słowa podziękowania za owocną współpracę na niwie kultury skierowała do wójta oraz przewodniczącego Rady Gminy Pysznica. Do podziękowań dołączyli przedstawiciele Zespołu Ludowego „Jastkowianie” i Koła Gospodyń Wiejskich „Jastkowianki”.

Kontynuacją uroczystości otwierającej filię Domu Kultury był Dzień Otwarty połączony z Koncertem Noworocznym, który miał miejsce w niedzielne popołudnie 9 stycznia. Muzyczną oprawę tego wydarzenia zapewniła Orkiestra Dęta „Olek Orkiestra” z Janowa Lubelskiego pod dyrekcją Aleksandra Krzosa. W tym dniu, po wsłuchaniu koncertu, mieszkańcy mogli zwiedzać wyremontowane pomieszczenia filii, które będą służyć do realizacji potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności.

D.K.

Fot.: Grażyna Swara, Grzegorz Węglarz

Udostępnij