Żabno w gminie Radomyśl nad Sanem doświadczyło okrucieństw II wojny światowej. Nawiązuje do nich książka regionalisty Dionizego Garbacza „Ziemne więzienia w Żabnie”. Publikacja ukazała się dzięki staraniom radomyskiego wójta Jana Pyrkosza.

– Pięćdziesiąt lat temu, 12 maja 1970 roku, zmarł gen. Władysław Anders – dowódca 2. Korpusu Polskiego. Jeszcze jako student KUL, podczas podróży po Anglii, wszedłem w posiadanie jego książki zatytułowanej „Bez ostatniego rozdziału”. Gdy wracałem do Polski bałem się, czy podczas odprawy na granicy naszego kraju celnicy nie skonfiskują mi jej. Na szczęście nikt nie zaglądał do mojego bagażu – pisze w swych wspomnieniach Piotr Jackowski.

– Obchodzona nie tak dawno setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę i zbliżająca się setna rocznica Cudu nad Wisłą skłania mnie do spojrzenia na tamten czas, a zwłaszcza na posłów Sejmu Ustawodawczego, którego pierwsze posiedzenie odbyło się 10 lutego 1919 roku. W ławach poselskich zasiadł wówczas Antoni Szmigiel z Babicy, którego żona pochodziła z mojej rodziny. Podczas inauguracyjnego posiedzenia wysłuchał pamiętnego przemówienia Józefa Piłsudskiego, a w późniejszym czasie uczestniczył w akcji dobroczynnej „Posłowie Sejmu Ustawodawczego – biednej dziatwie Warszawy”. Wydawnictwem upamiętniającym to przedsięwzięcie jest zbiór autografów poselskich, wśród nich znajduje się autograf Antoniego Szmigla. Dochód ze sprzedaży publikacji został przeznaczony na potrzeby dzieci zagrożonych skutkami wojny – czytamy w zapiskach historycznych Kazimierza Jackowskiego ze Stalowej Woli.

„Nasz Czas” uczestniczył w spotkaniu z udziałem dr. Jarosława Szarka – prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Polecamy obejrzenie wystąpienia prezesa IPN-u.