Oficjalne oddanie do użytku przebudowanej drogi gminnej prowadzącej z Chwałowic do Łążka Chwałowskiego odbyło się 5 maja 2023 roku. W wydarzeniu uczestniczył wiceminister infrastruktury Rafał Weber, który przybył do gminy Radomyśl nad Sanem na zaproszenie wójta Jana Pyrkosza.

W uroczystym i symbolicznym otwarciu drogi poprzez przecięcie wstęgi wzięli udział: wiceminister infrastruktury Rafał Weber, wójt Jan Pyrkosz, nadleśniczy Nadleśnictwa Gościeradów Mirosław Mach, radna powiatu stalowowolskiego Leokadia Gugała, sołtys wsi Łążek Chwałowski Renata Wojewoda, sołtys wsi Chwałowice Adam Majewski oraz mieszkanka Łążka Chwałowskiego Agnieszka Węska. O zrealizowanej inwestycji wypowiedzieli się przybyli goście.

Wójt Jan Pyrkosz: – Uczestniczymy dziś w odbiorze drogi gminnej biegnącej od Chwałowic do Łążka Chwałowskiego, będący małą miejscowością, ale bardzo ważną dla naszej gminy. Dotychczas mieszkańcy nie mieli dogodnego dojazdu do siedziby gminy. Aby dotrzeć do Radomyśla czy innych miejscowości musieli nadkładać dużo drogi, jadąc przez Borów w woj. lubelskim, a później przez Chwałowice. Po przebudowie dystans ten zmniejszył się dwukrotnie. Wybudowany został odcinek drogi asfaltowej o długości ponad 4,5 km. Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1,1 mln zł. Prawie taką samą kwotę wydała Gmina z własnych środków. Zadanie dofinansowane było także dotacją z Nadleśnictwa Gościeradów. W sumie koszt realizacji tej drogi zamknął się kwotą przeszło 2,5 mln zł. Można powiedzieć, że idea, którą przyjął Rząd RP, polegająca na wspieraniu także małych gmin czy miejscowości, jest właśnie odzwierciedleniem dzisiejszego spotkania na tejże drodze. rząd premiera Mateusza Morawieckiego dużą uwagę zwraca na inwestycje lokalne, które byłyby trudne do zrealizowania tylko przez gminy czy sołectwa. Chciałem złożyć serdeczne podziękowania obecnemu tu ministrowi Rafałowi Weberowi za tę ideę wspierania przez Rząd RP inwestycji lokalnych. Dziękuję również nadleśniczemu Nadleśnictwa Gościeradów Mirosławowi Machowi za wsparcie realizacji tej drogi. Przebudowa drogi, biegnącej nie tylko przez obszary gminne, ale też tereny Lasów Państwowych, była od wielu lat niezwykle wyczekiwana przez mieszkańców Łążka, jak i innych miejscowości gminy. Cieszymy się, że obecnie wszyscy mogą już z niej korzystać.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gościeradów Mirosław Mach: – My, jako Lasy Państwowe, bardzo cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć Gminę Radomyśl nad Sanem w realizacji inwestycji. Droga będzie służyła mieszkańcom, ale też nam, leśnikom, ponieważ tą drogą znacznie skracamy sobie wywóz drewna z lasu. Droga już jest wykorzystywana przez mieszkańców, stanowi też łącznik rowerowy między gminą Radomyśl a gminą Zaklików, ponieważ tędy przemierza się duży dystans przez tereny leśne. Mieszkańcy tych gmin mogą z drogi korzystać, ale docelowo, aby pokazać walory tego terenu, wspólnie z Gminą możemy pomyśleć o budowie ścieżki rowerowej. Jako leśnik bardzo się cieszę, że możemy wspierać takie inicjatywy w małych miejscowościach. Dołożyliśmy małą cegiełkę do tej inwestycji. Może kwota 350 tys. zł nie jest dużą sumą, ale mamy w planach następne zadania. Miejmy nadzieję, że wspólnie z panem wójtem uda nam się je zrealizować, przy udziale środków rządowych, ponieważ sami tych inwestycji nie bylibyśmy w stanie wykonać. Gratuluję drogi mieszkańcom, ale też determinacji i cierpliwości panu ministrowi i wójtowi w zmierzaniu do realizacji tego zadania.

Wiceminister Rafał Weber: – Ta inwestycja jest symbolem, że się da, że kiedy jest upór, determinacja, jest wola władz samorządowych, ale jest też pozytywna presja społeczna, to można zrealizować inwestycję, o której mieszkańcy mówili od wielu lat. Cieszę się bardzo, że w końcu doszedł do skutku ten najkrótszy i najszybszy dojazd z Łążka do Chwałowic, gdzie toczy się życie społeczne, kulturalne, gdzie znajduje się kościół, szkoła, dom kultury, są zakłady pracy. Dzięki tej inwestycji czas dojazdu do Chwałowic, ale też do stolicy gminy – Radomyśla, zostanie znacznie skrócony, co też przyniesie oszczędności ekonomiczne, finansowe, ale też ekologiczne, ze względu na skrócony czas pracy samochodów. Cieszę się bardzo, że środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, były zasadniczą częścią, która pozwoliła na wykonanie tej inwestycji. Ale oczywiście ważny był też wkład samorządowy, który desygnowali radni gminy Radomyśl nad Sanem, pan wójt Jan Pyrkosz i bez którego wykonanie tej inwestycji byłoby niemożliwe. Ta droga jest kolejnym symbolem, że warto współpracować. To zadanie jest najlepszym dowodem, że gdy jest inwencja, jest aktywność samorządu, to są programy stworzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, które pozwalają na realizację tego typu przedsięwzięć drogowych. Gratuluję panu wójtowi, współpracownikom z Urzędu Gminy, radnym przeprowadzenia tej inwestycji i mieszkańcom korzystającym z drogi. Dziękuję tym wszystkim, którzy zwracali uwagę na potrzebę wykonania tej inwestycji, m.in. radnej Leokadii Gugale. Cieszę się, że ta inwestycja, wsparta środkami rządowymi oraz środkami Nadleśnictwa Gościeradów, doszła do skutku, że już funkcjonuje i można z niej korzystać.

Na zakończenie zabrała głos sołtys wsi Łążek Chwałowski Renata Wojewoda, która wyraziła wdzięczność i podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do przebudowy drogi. Jak oznajmiła, ta długo wyczekiwana inwestycja podniosła standard i komfort życia mieszkańcom sołectwa, m.in. dzięki lepszemu, szybszemu i bezpiecznemu skomunikowaniu się miejscowości z pozostałą częścią gminy.

Modernizacja drogi gminnej Chwałowice – Łążek Chwałowski o długości 4,6 km kosztowała łącznie 2,5 mln zł., a większą część kosztów pokryły środki z pozyskanych przez Gminę dotacji. Na wykonanie zadania Gmina, na wniosek wójta Jana Pyrkosza, pozyskała dotację na kwotę ponad 1,1 mln zł. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja została wsparta także dotacją otrzymaną od Lasów Państwowych w ramach Funduszu Leśnego w kwocie 350 tys. zł. Realizacja inwestycji została powierzona, wyłonionej w drodze przetargu, firmie WOD-BUD Sp. z o.o. z Kraśnika. Roboty, ze względu na duży zakres prac, zostały podzielone na etapy i obejmowały wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej i wykonanie poboczy z kruszywa. Zgodnie z umową termin zakończenia przebudowy drogi został wyznaczony na 30 września 2023r., jednak inwestycja została wykonana i oddana do użytku dużo wcześniej.

P.C.

Fot. D.W.