W ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji „Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Sudoły na lata 2021 -2025” realizowane jest zadanie pod nazwą: „Doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sudołach – etap II”. Całkowity koszt realizacji zadania to 24 570,00 zł., w tym wnioskowana kwota pomocy finansowej wynosi 12 000,00 zł.

W 2021 r. zrealizowano etap I zadania „Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sudołach”. W wyniku tego przedsięwzięcia dostarczono i zamontowano urządzenie – zestaw zabawowy z następującymi elementami: wieża z dachem 2 szt., wieża bez daszku 3 szt., zjeżdżalnia 2 szt., trap wejściowy typu koci grzbiet 1 szt., trap wejściowy typu krata wspinaczkowa 1 szt., trap wejściowy skośny z klockami 1 szt., tunel przejściowy 1 szt., pomost łukowy 1 szt., pomost ukośny 1 szt., gra edukacyjna 1 szt.

Podjęte działania stały się inspiracją do kolejnych pomysłów dotyczących placu zabaw. Zmiany zachęciły rodziny z małymi dziećmi do odwiedzenia tej przestrzeni publicznej. Mieszkańcy bardzo pozytywnie ocenili o rozbudowę placu zabaw celem umożliwienia korzystania z urządzeń większej liczbie dzieci w jednym czasie. Rada Sołecka podjęła decyzję o kontynuacji realizacji tego działania w formie etapu II.

W ramach „Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sudołach – etap II” rozbudowany zostanie istniejący zestaw zabawowy o kolejne elementy: wieża z daszkiem dwuspadowym, zjeżdżalnia ślizg prosty, zjeżdżalnia ślizg kręcony, trapy i pomosty oraz kolejne elementy na placu zabaw: huśtawka ważka i 5 ławek metalowo-drewnianych z oparciem. Podjęte działania mieszkańców związane z zadbaniem o tę przestrzeń publiczną wykazały, że w celu poprawy jakości trawnika należy wykonać specjalistyczne prace pielęgnacyjne i w związku z tym pozyskali partnera w postaci firmy „Zasanie Usługi Ogrodnicze Paweł Oprych” z Pysznicy. Sami mieszkańcy w liczbie co najmniej 6 osób zadeklarowali zaangażowanie w porządkowanie terenu, koszenie trawy na placu zabaw, dokładne sprawdzenie jakości istniejących urządzeń, pielęgnację zieleni oraz zasadzonych roślin w tym roślin miododajnych.

G.P.

 

Udostępnij