Zakończono projekt „Zagospodarowanie terenu integracyjno – rekreacyjnego Łukawica”.

Realizacja tegorocznego projektu w ramach Gminnego Programu „Nowa Inicjatywa dla Odnowy Wsi” w sołectwie Rzeczyca Długa miała na celu kontynuację projektu z roku 2021. W ubiegłym roku na terenie tym, dzięki funduszom z Gminnego Programu oraz środkom sponsorów i własnym, udało się wyłożyć kostkę brukową w wiatach, stacji grillowej, wykonać podłoże betonowe np. pod scenę oraz postawić słup oświetleniowy z kamerą monitoringu.

W tym roku projekt zakładał niwelację całego terenu, wyłożenie kostką brukową obszaru przed boiskiem sportowym ORLIK, usytuowanie ławeczek na tym terenie, wykonanie drogi dojazdowej o szerokości 3 m ograniczonej krawężnikami i utwardzonej kruszywem.

Wszystkie te zadania miały na celu przygotowanie terenu integracyjno – rekreacyjnego ŁUKAWICA na dożynki gminne, które odbyły się 21 sierpnia 2022 roku w Rzeczycy Długiej. Prace na obiekcie trwały do ostatniej chwili, aby zdążyć na tą ważną uroczystość. Dzięki wykonaniu niwelacji terenu i wykonaniu drogi dojazdowej, zapewnione zostały parkingi dla gości. Realizacja projektu pozwoliła na wykonanie kolejnego etapu prac wokół terenu przylegającego do Wiejskiego Domu Kultury. Centrum Rzeczycy Długiej nabiera coraz więcej walorów estetycznych i funkcjonalnych.

Całkowity koszt prac wyniósł 36 000 zł, z czego:

• 20.000,00 zł Gminny Program „Nowa Inicjatywa Dla Odnowy Wsi”
• 12.000,00 zł Stowarzyszenie Mieszkańców Rzeczycy Długiej i Musikowa
• 4.000,00 wkład własny z funduszu sołectwa Rzeczyca Długa

Partnerami tegorocznej edycji projektu byli: OSP Rzeczyca Długa, LZS Rzeczyca Długa, Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Rzeczycy Długiej, Stowarzyszenie Mieszkańców Rzeczycy Długiej i Musikowa, P.H.U.P MACIEJAK s.c., Dwór Galicja.

Sołtys EWELINA FRĄG

 

Udostępnij