Od 4 czerwca 2021 r., każdy kto zakupi nowy pojazd w salonie, nie musi zgłaszać się osobiście do urzędu, aby go zarejestrować. W imieniu klienta, może zrobić to za niego upoważniony pracownik salonu, przez Internet.

– To efekt zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Teraz kupujący nie musi już osobiście zgłaszać się do urzędu z dokumentami, ponieważ diler może zarejestrować nowy pojazd on-line. Trzeba jednak pamiętać, że możliwością wykonania rejestracji w imieniu kupującego zostały objęte tylko salony sprzedaży nowych pojazdów. W przypadku salonów oferujących samochody w leasingu i kupna używanego auta – nadal konieczna jest osobista wizyta i rejestracja w urzędzie – mówi Mariusz Sołtys, wicestarosta stalowowolski.

Oczywiście pojazdów pochodzących z rynku wtórnego jest znacznie więcej – dla przykładu w 2020 roku w Wydziale Komunikacji w stalowowolskim Starostwie Powiatowym zarejestrowano 3,5 tys. używanych samochodów, podczas gdy aut nowych – zakupionych w salonach, w tym samy okresie zarejestrowano w sumie 1 050 sztuk.

– Jak widać, mimo wyłączenia pojazdów używanych, nowo wprowadzone ułatwienie dotyczy i tak sporej grupy odbiorców. Oprócz rejestracji pojazdu on-line przez salon, kolejną nowością jest możliwość przesłania dokumentacji i tablic przez Wydział Komunikacji pocztą do dilera lub właściciela – mówi Grzegorz Ruszak, naczelnik Wydziału Komunikacji w stalowowolskim Starostwie Powiatowym. Zgodnie z przepisami, opłatę za wysyłkę poniesie właściciel pojazdu. Dokumenty i tablice można również odebrać w urzędzie.

Jak wygląda rejestracja samochodu przez dilera?

Kupujący musi jedynie przekazać dilerowi pisemne upoważnienie – podpisane własnoręcznie lub elektronicznie. Upoważniony pracownik salonu będzie mógł złożyć wniosek o rejestrację online, przez elektroniczny formularz, do którego musi załączyć w postaci elektronicznej:

* upoważnienie
* dokumenty potwierdzającego nabycie pojazdu
* dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia czasowego oraz opłaty ewidencyjnej
* potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo
* świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – jeżeli są wymagane
* kopię karty pojazdu

Co istotne, salony sprzedaży, które chcą korzystać z e-usługi, muszą założyć konta firmowe na ePUAP. Tylko za jego pośrednictwem, pracownicy – wyposażeni w podpis zaufany, osobisty lub kwalifikowany – będą mogli składać wnioski z upoważnienia swoich klientów.

P.S.

Udostępnij