„NISKO mierzy wysoko” – rozmowa z Waldemarem Ślusarczykiem, burmistrzem gminy i miasta Nisko. Szeroka tematyka rozmowy dotyczy budżetu, terenów inwestycyjnych, inwestycji drogowych i oświatowych, wody, infrastruktury rekreacyjnej, niżańskiego parku, mowa jest także o rozbudowie i modernizacji Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” oraz współpracy Niska i Stalowej Woli. Wywiad przeprowadził Piotr Jackowski 27 grudnia 2018 roku.

Zobacz wywiad. KLIKNIJ W ZDJĘCIE!

Udostępnij