Spotkanie z dyrektorami gimnazjów i szkół podstawowych z Powiatu Niżańskiego odbyło się 15 stycznia 2018 roku w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. W spotkaniu, po raz kolejny zorganizowanym z inicjatywy starosty Roberta Bednarza, uczestniczyło piętnastu dyrektorów szkół.

Starosta Robert Bednarz poruszył kwestię dalszego kształcenia młodzieży gimnazjalnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Niżański. Wspomniał też o zweryfikowaniu atrakcyjności oferty szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz ścisłej współpracy w zakresie diagnozowania wzajemnych oczekiwań. Ponadto ustalono potrzebę podjęcia działań zwiększających zasięg promocji i umocnienia współpracy międzyszkolnej.

W ramach otwartej dyskusji, dyrektorzy szkół wymieniali się własnymi doświadczeniami i sugestiami dotyczącymi m.in. reformy szkolnictwa, transportu do szkół, udziału młodzieży w dniach otwartych szkół, targach edukacyjnych oraz dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. Spotkanie dało nadzieję na nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy szkołami działającymi na terenie powiatu niżańskiego.

P.N.

Fot. Starostwo Powiatowe w Nisku – Spotkanie w auli RCEZ w Nisku

Udostępnij