Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku jest pierwszą szkołą w Polsce, z którą Słowacy z Uniwersytetu w Preszowie podpisali porozumienie o współpracy. Dyrektor RCEZ, Wacław Piędel i rektor Uniwersytetu Preszowskiego, prof. inż. Robert Stefko, ustalili warunki Porozumienia, których efektem było podpisanie deklaracji, 5 czerwca 2017 r.

Porozumienie oparte jest na szczegółowych działaniach. Są nimi między innymi: współpraca w dziedzinie projektów badawczych, tworzeniu i wdrażaniu programów, mobilności nauczycieli i uczniów, współpraca z różnymi instytucjami czy organizacja wydarzeń kulturowych i wycieczek dla uczniów.

– Zgodnie z tym, co ustaliliśmy ze stroną słowacką i władzami Uniwersytetu Preszowskiego, planowane jest w naszej szkole kształcenie młodzieży i osób dorosłych chcących znaleźć zatrudnienie w przemyśle motoryzacyjnym. Jest to propozycja Uniwersytetu dla RCEZ w Nisku, a skierowana do mieszkańców Słowacji, gdyż obecnie nie prowadzi się tam kształcenia w zakresie mechatroniki. Uniwersytet Preszowski planuje skierować około 300 osób na kursy szkoleniowe do RCEZ w Nisku i w związku z tym władze tej uczelni prowadzą rozmowy z fabryką Jaguara na temat pokrycia kosztów pobytu i nauki – informuje dyrektor RCEZ, Wacław Piędel.

Porozumienie podpisano nie tylko w języku polskim i słowackim, ale także, specjalnie dla fabryki Jaguara, w języku angielskim. Podczas spotkania w RCEZ obecni byli dziekan Uniwersytetu Preszowskiego dr inż. Jan Dobrović oraz wicestarosta niżański Adam Mach.

P.N.

Fot. Archiwum Powiatu Niżańskiego – Zawarte porozumienie uradowało stronę polską i słowacką

Udostępnij