Finał VI Podkarpackiego Konkursu Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają”, który miał miejsce 25 maja w Zespole Szkół w Jeżowem, przyniósł największe sukcesy młodym twórcom z Rzeszowa i Stalowej Woli. Kategorię poezji zdominowały uczennice Gimnazjum nr 5 w Stalowej Woli, aczkolwiek I nagroda przypadła Zuzannie Irzyk z Gimnazjum Sióstr Prezentek w Rzeszowie – Zuzannie Irzyk. Dwie równorzędne II nagrody otrzymały Małgorzata Sobkiewicz i Aleksandra Walkowicz, zaś nagrodę III – Kinga Panek. Wszystkie są uczennicami stalowowolskiego gimnazjum. W kategorii prozy I nagrodę zdobył uczeń Gimnazjum Sióstr Prezentek w Rzeszowie – Radosław Bogusz. Uczennice tego gimnazjum zdobyły także dwa inne znaczące laury: Kinga Wais nagrodę drugą, zaś Maria Trybus trzecią. Nagroda druga przypadła także Joannie Warchoł z Zespołu Szkół w Nowosielcu, zaś trzecia – Bartoszowi Konopelskiemu z Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Pysznicy. Kolejnej edycji Konkursu patronowali: Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, Starosta Niżański Robert Bednarz, kwartalnik literacko-artystyczny „Fraza” w Rzeszowie, Związek Literatów Polskich – Oddział w Rzeszowie, Stowarzyszenie Literackie „Witryna” w Stalowej Woli i Gminne Centrum Kultury w Jeżowem.

Finał VI Podkarpackiego Konkursu Twórczości Literackiej zainaugurował zespół „Kantylena” z Szkoły Muzycznej I stopnia w Kamieniu. Magdalena Bielecka, Magdalena Smusz, Klaudia Bajek i Paweł Piróg tworzyli zgrany kwartet, który zestroił różne instrumenty i zaprezentował utwory z kręgu polskiej i bałkańskiej muzyki ludowej oraz wersję „Yesterday” z repertuaru Beatlesów. Po tym występie powitał laureatów, ich opiekunów oraz rodziców dyrektor Zespołu Szkół w Jeżowem – Stanisław Haduch.

Wśród specjalnych gości finału znaleźli się przedstawiciele instytucji patronujących konkursowi: Maria Gugała-Chmiel, reprezentująca Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzatę Rauch, Starosta Niżański Robert Bednarz i dyrektor Gminnego Centrum Kultury – Zbigniew Bednarz. Media reprezentowała redaktor Iwona Piętak z Radia Rzeszów. Konkursowe jury to Małgorzata Żurecka – sekretarz rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich (przewodnicząca), Marta Gdula-Żukowicz ze Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli, poloniści Irena Czyżowska-Smusz i Ryszard Mścisz. Ostatni z nich jest organizatorem konkursu i to jemu, jako prowadzącemu, dyrektor Haduch oddał głos. Obaj wspólnie przedstawili szkołę, opowiedzieli o dziennikarskich i literackich osiągnięciach jej uczniów. Ryszard Mścisz zaprezentował kolejne punkty programu uroczystości finałowej i wstępnie opowiedział o VI edycji konkursu, jej wyjątkowości, której wyznacznikami były m.in.: rekordowa ilość uczestników, patronat Podkarpackiego Kuratora Oświaty, wydanie i promocja almanachu „Pomiędzy wersami świata”, podsumowującego pięć dotychczasowych edycji Konkursu, oraz relacja z imprezy przygotowywana dla Radia Rzeszów.

Ważnym punktem programu finału VI edycji Konkursu była promocja almanachu „Pomiędzy wersami świata”, wydanego w dużej mierze z inspiracji starosty Roberta Bednarza i sfinansowanego przez Powiat Niżański. Prowadzący imprezę Ryszard Mścisz był autorem opracowania i składu almanachu, przy przepisywaniu tekstów konkursowych autorów wspierali Irena Czyżowska-Smusz i jej uczennice oraz szkolna sekretarka Magdalena Błądek. Okładkę zaprojektował anglista Zespołu Szkół w Jeżowem – Marek Piśko. Obszerny almanach nie tylko pokazuje historię konkursu, ale przede wszystkim zawiera teksty wszystkich laureatów nagród głównych w kategorii poezji i prozy. Starosta Robert Bednarz, który wraz z Małgorzatą Żurecką wspierał Ryszarda Mścisza w opowieści o historii powstania książki, stwierdził, iż cieszy się ona wielkim powodzeniem wśród młodzieży szkolnej, do której już trafiła.

Kolejny piękny występ zespołu „Kantylena” niejako rozdzielił część podsumowującą dotychczasowe edycje Konkursu od tegorocznych konkursowych rozstrzygnięć. Ta druga część zaczęła się zaś od przeczytania fragmentów niektórych nagrodzonych utworów prozatorskich i wierszy z nadesłanych na konkurs zestawów. Po dwa nagrodzone utwory zaprezentowali uczniowie klasy II LO w Jeżowem: Joanna Szewc, Agnieszka Laufer, Edyta Misiak, Karolina Kołodziej, Łukasz Przybysz, oraz prowadzący finał Ryszard Mścisz – ich nauczyciel. Osoby czytające teksty podchodziły do półki z książkami, wybierały jedną z nich i prezentowały teksty konkursowe, m.in. wiersze „Wyzwolenie”, „Chciałabym”, „Na łące” oraz teksty prozatorskie „Bitwa o Wyspy”, „Droga śmierci” czy „Mój zamknięty świat”.

Przewodnicząca jury, Małgorzata Żurecka, ciekawie podsumowała tegoroczną edycję, mówiła o ważnej roli Konkursu „Gdy słowa dojrzewają”, poinformowała także o nagrodzie za promowanie twórczości młodzieży, jaką Zarząd Oddziału ZLP przyznał Ryszardowi Mściszowi. Dopełnieniem tych słów było omówienie warsztatowe VI Podkarpackiego Konkursu Twórczości Literackiej, dokonane przez Ryszarda Mścisza. Pojawiły się w nim między innymi konkursowa statystyka, analiza tematyki i formy nadesłanych na konkurs dzieł, zostały wskazane pewne błędy, znalazły się tu także rady i wskazówki dotyczące tworzenia. Bardziej rozbudowaną wersję tego omówienia Ryszard Mścisz przygotował w wersji pisemnej i każdy uczeń czy opiekun mógł ją sobie wziąć.

Kulminacyjnym punktem uroczystości finałowej było odczytanie protokołu i wręczenie nagród. Kolejnych laureatów wyczytywał Ryszard Mścisz, a nagrody wręczali goście honorowi – patroni Konkursu oraz jego jurorzy. Zaczęło się od dziewięciu nagród specjalnych, później wręczano wyróżnienia w obu konkursowych kategoriach i nagrody główne w kategorii poezji oraz prozy. Nagrody specjalne ufundowali Stowarzyszenie Literackie „Witryna” w Stalowej Woli oraz jurorzy: Małgorzata Żurecka, Marta Gdula-Żukowicz, Irena Czyżowska-Smusz i Ryszard Mścisz. Otrzymali je następujący gimnazjaliści: Patryk Grabowy (Nowa Sarzyna), Agata Pintal (Harasiuki), Krzysztof Serafin (Nisko), Laura Chudzik (Groble), Aleksandra Domańska (Nisko), Dominika Skwara (Leżajsk), Weronika Błażej i Julia Szwajczak (Rzeszów) oraz Anna Kolano (Kamień). Jury przyznało aż 27 wyróżnień w obu kategoriach, które otrzymali: Nikola Borek (Czarna), Gabriela Habało, Magdalena Blicharz, Karolina Świder, Aleksandra Inglot, Wiktoria Hałek (Rzeszów – Gimnazjum nr 9 i Gimnazjum Sióstr Prezentek), Izabela Chyła, Kinga Malarz, Natalia Męcińska (Stalowa Wola), Klaudia Ochab, Jagoda Wolanin (Kuryłówka), Beata Cichoń (Zarzecze), Katarzyna Mazur (Cmolas), Katarzyna Zuber (Widełka), Sylwia Bandura (Trzeboś), Marek Kulka (Pysznica), Weronika Latawiec (Turbia), Emilia Kwiecińska (Leżajsk), Marta Wojtak, Alina Seltenreich (Ulanów), Magdalena Kolańska, Aleksandra Kobylarz, Julia Sadecka (Bojanów), Aleksandra Pintal (Krzeszów), Łukasz Drozd (Trzebuska), Katarzyna Smosna (Kłyżów) i Olga Niedziałek (Jata).

Najlepsi twórcy VI edycji – laureaci nagród głównych – zostali już wymienieni na początku relacji. Wielkim tryumfatorem tej Konkursu okazało się Gimnazjum Sióstr Prezentek w Rzeszowie, którego uczniowie otrzymali łącznie aż 10 konkursowych nagród, 6 nagród przypadło uczennicom Gimnazjum nr 5 w Stalowej Woli, a 3 gimnazjalistom z Bojanowa.

Specjalne dyplomy i nagrody książkowe (zbiór recenzji Ryszarda Mścisza „Czytanie nieobojętne” i wybraną pozycję książkową rzeszowskiej „Frazy” bądź Uniwersytetu Rzeszowskiego) otrzymali także opiekunowie laureatów. Spośród nich szczególnymi sukcesami mogły się pochwalić Monika Dulińska (6. laureatów) i Joanna Markowska (4. laureatów) z Gimnazjum Sióstr Prezentek w Rzeszowie oraz Zofia Wlazło z Gimnazjum nr 5 w Stalowej Woli (4. laureatów).

List gratulacyjny Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch odczytała i przekazała dyrektorowi Stanisławowi Haduchowi Maria Gugała-Chmiel, Marta Gdula-Żukowicz natomiast odczytała list gratulacyjny Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli, podpisany przez jego prezes Agnieszkę Bulicz.

Nagrodzenie tak dużej liczby osób wiązało się ze sporymi wydatkami, funduszami, które należało pozyskać. Pochodziły one od Powiatu Niżańskiego, anonimowego sponsora pozyskanego przez jedną z jurorek i dyrektora Zespołu Szkół w Jeżowem. Ostatnie akcenty finału VI Podkarpackiego Konkursu Twórczości Literackiej w Jeżowem to sesje zdjęciowe, poczęstunek dla laureatów i wywiady dla Radia Rzeszów, przeprowadzone przez Iwonę Piętak.

To był bardzo udany finał konkursu, który spełnia niezwykle ważną rolę dla promowania twórczości literackiej i wspierania talentów twórczych młodzieży. Wszyscy jego uczestnicy wyrażali swoje uznanie i pochlebnie wypowiadali się o zorganizowanej imprezie, jej roli oraz coraz bogatszej tradycji.

RYSZARD MŚCISZ

Fot. Archiwum Ryszarda Mścisza – Uczestnicy finału VI Podkarpackiego Konkursu Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają” w Zespole Szkół w Jeżowem

Udostępnij