– Jeżeli los ofiarował ci skrzydła, cóż ci po nich, jeżeli nie wykorzystasz ich w służbie drugiemu człowiekowi – powtarza za Seneką KAMILA PIECH. Urodziła się, wychowała i mieszka w Stalowej Woli, tu ma rodzinę, a swoje obowiązki zawodowe pełni w Rzeszowie, gdzie piastuje funkcję Dyrektora Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Wraz z podległymi jej urzędnikami wspomaga pracę Wojewody jako przedstawiciela rządu w terenie. Niezwykle ambitna, pracowita, wciąż doskonali swoje umiejętności z zakresu zarządzania, sięgając po najwyższe stopnie menadżerskiego wtajemniczenia. Dzięki jej zaangażowaniu w regionie nadsańskim powstało wiele inwestycji drogowych, czuwa także nad przygotowaniami do budowy podkarpackiego odcinka drogi ekspresowej S-19 i inwestycjami na naszej wschodniej granicy. Pragnąc być bliżej ludzi i ich problemów, móc jeszcze skuteczniej pomagać mieszkańcom w zaspokajaniu ich potrzeb, postanowiła ubiegać się o mandat radnej w Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Startuje do niego z listy Prawa i Sprawiedliwości, pozycja numer 5.

           Fot. Piotr Jackowski – Kamila Piech zabiera głos podczas otwarcia Domu Kultury w Pysznicy                                (4 października 2018)

Z wykształcenia jest prawnikiem. Studia w tym zakresie ukończyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Pracowała w biurze Senator Janiny Sagatowskiej najpierw jako asystentka, później jako szefowa biura. Pomogła wówczas wielu ludziom, udzielając porad prawnych i obywatelskich.

– Praca w administracji to też służba dla obywatela – podkreśla Kamila Piech, będąc aktualnie Dyrektorem Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, jednego z najważniejszych w tej instytucji. Zadania, jakie wykonuje, wymagają od niej ogromnej wiedzy prawnej, analitycznej, patrzenia całościowo na nasze województwo, jakże zróżnicowane pod względem potrzeb mieszkańców. Trzeba je zaspokajać równomiernie, nikogo przy tym nie pomijając.

Jednym z jej najważniejszych priorytetów jest dobra współpraca z samorządami lokalnymi w zakresie dzielenia środków rządowych. Spora ich część jest przekazywana w formie dotacji na inwestycje drogowe. Aby aplikacja o takie wsparcie była skuteczna, samorządy muszą przygotować dobre wnioski.

– Przy moim skromnym udziale – jako przewodniczącej działającej przy Wojewodzie Komisji ds. rządowych, drogowych programów – środki na piękne inwestycje uzyskała między innymi Stalowa Wola. Wspomnę tu o ulicach Poniatowskiego, Klasztornej, Ofiar Katynia, Lipowej, Sandomierskiej, dwóch rondach w pobliżu KUL-u – wylicza Kamila Piech, wskazując na źródła rządowego dofinansowania: Wieloletni Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej oraz Program Drogowy na rzecz Konkurencyjności i Rozwoju Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Informuje, iż za jej bytności w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim do regionu nadsańskiego trafiło kilkanaście milionów złotych. – W tym roku same Powiat Niżański i Stalowowolski na inwestycje drogowe z rządowych programów na swoim terenie otrzymały blisko 10 mln zł – dodaje.

Kamila Piech zajmuje się nie tylko wdrażaniem programów drogowych. W jej kompetencjach leży także udzielanie pozwoleń na budowę (gdzie przykładem jest wspomniana już realizacja kolejnych etapów drogi S-19), a przy tym i weryfikowanie dokumentacji projektowej. Trzeba też wspomnieć o infrastrukturze kolejowej (między innymi rozbiórce kładki nad torami kolejowymi niedaleko Hali Targowej w Stalowej Woli), planach miejscowych, studiach zagospodarowania przestrzennego, planach rozwoju województwa podkarpackiego i zmianach tych planów.

– Kolejne zadania to ogromne inwestycje na przejściach granicznych i nadzór nad nimi – zauważa Kamila Piech. – W tym roku zrealizowaliśmy dokumentację projektową budowy nowego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice koło Przemyśla. Posiadana przez Wojewodę Podkarpackiego dokumentacja pozwala na to, aby w najbliższych latach powstało nowe przejście graniczne na terenie województwa podkarpackiego.

– Odpowiednie przygotowanie, rozwijanie swoich umiejętności i zdobywanie doświadczenia w pracy jest bardzo ważne, aby swoje zadania realizować jak najlepiej i skutecznie – mówi Kamila Piech. O tym, że właśnie takie jest jej podejście do życia i pracy, świadczy ukończenie studiów podyplomowych i uzyskanie tytułu EMBA – Executive Master of Business Administration. A za kilka miesięcy ma nadzieję uzyskać prestiżowy, najwyższy stopień menadżerski – Doctor of Business Administration. – Nie sam tytuł się tu liczy, lecz zdobyte umiejętności – akcentuje informując, że ukończyła również Wyższy Kurs z zakresu Obronności Rzeczpospolitej Polskiej na Akademii Sztuki Wojennej. Wszak urzędnicy powinni wiedzieć, jakie działania podjąć w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa obywateli.

– Praca bliżej swojego terenu, swojej rodzimej ziemi, daje najwięcej radości – stwierdza Kamila Piech, motywując swoją decyzję o starcie w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Jeśli wyborcy powierzą jej mandat radnej, będzie służyć im jeszcze efektywniej swoim doświadczeniem i pomocą. – Ufam, że moja skuteczność, ambitność i pracowitość zostaną dostrzeżone – wyraża nadzieję.

PIOTR JACKOWSKI

Udostępnij