Stalowa Wola, dnia 21 maja 2018 r.

MGL-II.6845.118.2018

OGŁOSZENIE

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
– o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm./

zawiadamiam, że wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
wywieszony został na tablicy ogłoszeń na 21 dni
w siedzibie Urzędu Miasta w Stalowej Woli,
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7,
od 22 maja 2018 roku do 13 czerwca 2018 roku.

PREZYDENT MIASTA
STALOWEJ WOLI